Con ánimo de aprender

Este quiere ser un espacio para la expresión, para la comunicación, para el aprendizaje, para el ser. ¿Quieres viajar conmigo?
Deja tus comentarios, son imprescindibles.
13 de enero de 2013

Rissoteràpia : què és, què fem en un taller i quins beneficis obtenim.

TALLERS DE RISSOTERÀPIA PER ADULTS
La rissoteràpia per a adults vol tornar a despertar aquell nen que tots portem dins, i alhora recordar-nos la importància de l'alegria i de l'espontaneïtat en la vida diària. Vivim en un món en què les responsabilitats i la pressa ens ocupen tot el temps, i això crea distància entre el nostre dia a dia i la satisfacció de les nostres necessitats. Construim la nostra màscara i volem carregar amb tot el que ens cau al damunt. 
 La rissoteràpia és una tècnica que busca el desbloqueig energètic i la relaxació,  tant a nivell físic com emocional  i que apunta a proporcionar un estat de benestar complet i a oferir recursos per a que les persones vagin incorporant el riure a les seves vides,  recuperin la il.lusió i relativitzin una miqueta les seves pors. Normalment, els nens  riuen fins a 60 vegades més que els adults cada dia.
La rissoteràpia es converteix en una eina eficaç per contrarrestar els alts nivells d’ estrès i cansament que provoca la vida actual, essent una eina poderosa contra la por.
En un taller de rissoteràpia el que es pretén és ensenyar a utilitzar el riure per acostar-nos a l’equilibri, serenitat, creativitat i estimular la capacitat de controlar i canalitzar la nostra energia i emocions.

COM ÉS UNA SESSIÓ O UN LABORATORI DEL RIURE
Una classe de rissoteràpia es divideix en 5 fases:
-      Enquadrament . Petita exposició de què és la risoteràpia i els límits de la sessió que són el respecte per un mateix i pels altres i el no judici.

-      Dinàmiques per entrar en contacte amb el grup i traspassar la vergonya.
Es fan exercicis per entrar en contacte amb el grup i “trencar el gel”.

-   Energetització i jocs.  A través de tècniques de moviment expressiu i corporal, i músiques energetitzem el cos i alliberem tensions i bloquejos energètics, alhora que cohesionem el grup a través de diferents dinàmiques. Treballem els diferents centres d’energia, el centre baix (força i determinació), el centre sacre (plaer i sexualitat), centre medi (emocions), centre cor (donar, rebre) i el centre laringi (control i màscara o personatge).

-      Dinàmica del riure. Tota la sessió ha anat dirigida a facilitar la connexió amb el nostre riure genuí. Podem riure sense un motiu , tan sols pel fet que sentim la joia d’estar aquí i ara, en el grup. Pot ocòrrer que algú no conecti amb el riure. També està bé. Pot aprofitar pel relax i el sentir la pròpia respiració. És fàcil anar-nos al pensament. No passa rés. Adona-te’n i respira.
De fet en les primeres aproximacions a una sessió del riure, posa-hi la intenció. Si tens una forma que saps que et produeix riure, fes-la servir . El pas que més costa és el de deixar-se anar perdent la por al ridícul. En aquest laboratori no hi ha lloc pel ridícul. Tot està bé i és el teu moment sempre des del respecte.

-      Relaxació i tancament. S'acaba amb una relaxació  per normalitzar la respiració i tornar a contactar amb l'entorn i amb el cos, centrant-nos en les sensacions que el riure ha deixat en cadascun. Fem un petit tancament .

BENEFICIS DEL RIURE (FISIOLÒGICS I EMOCIONALS)
A nivell físic (oxigen-hormones-energia):
-Activem més de 400 músculs, a la cara i el cos. El sol fet de somriure ja fa alliberar endorfines. El moviment del diafragma amplia la capacitat toràcica i permet augmentar el ritme de la respiració i oxigenar millor el nostre cos. També permet un massatge intern de la zona abdominal que facilita la digestió i l'eliminació de toxines.
El riure també ens permet un estirament de la columna vertebral i les cervicals i  relaxar el to muscular. (Aclarir que una part de la sessió es fa estirats al terra).
El riure s’activa a la part frontal superior esquerra del cervell, que està en comunicació amb feixos de fibres nervioses que transmeten els estímuls traduint-los en senyals nervioses que activen l'hipotàlem que allibera endorfines, dopamina, serotonina. Aquestes hormones són les responsables de l'optimisme, del bon humor i ajuden a la desaparició de la sensació de dolor, cansament i fatiga, a més de reforçar el nostre sistema inmunològic.
Per altra banda el moviment diafragmàtic és importantíssim per facilitar la circulació de la nostra energia des del centre baix a centres superiors com el cor i el frontal . Riure ens ajuda a desfer possibles bloquejos energètics. (Tots ens hem sentit dir a nosaltres mateixos allò de “ Tinc un nus aquí!” i ens posem la mà a l’estòmac o ens aseenyalem el cor).

A nivell emocional:
Un taller de dues hores de rissoteràpia ens permet conectar amb les emocions, millora la comunicació amb els altres, incrementa la creativitat, l'assertivitat, l'expressió, la confiança en els altres i en un mateix.
És un petit laboratori on fer passes endavant quant a identificar i  alliberar una mica les pors, els convencionalismes socials, ajudant-nos a la pròpia desinhibició, estimulant el desig i provocant canvis d'actituds cap a la vida.

Està científicament provat que el riure és capaç de generar estats d'ànims que actuen sobre el benestar general de l'ésser humà: es disparen sensacions de felicitat, optimisme, alegria i compassió... (Les hormones de les que hem parlat més amunt en són les responsables).
 A més,  mentre  riem és impossible poder pensar en res , la qual cosa ens permet bloquejar la part racional del nostre cervell, i el pensament i l'excessiva autocrítica cap a nosaltres mateixos. Quan riem estem en el moment present i som, amb independència de cap judici de valor. 
Permetre’ns aquests moments és permetrens acostar-nos a gaudir de la nostra essència. 
Si volem fer més passes i emprendre un camí de creixement personal a través del riure es pot participar en tallers de TERP (Teràpia Expressiva del Riure Profund), un instrument poderós, entre d'altres,  per retrobar-nos amb nosaltres mateixos. En la TERP l’enquadrament és a més llarg plaç i necessita d’una regularitat en la pràctica, de forma que els efectes del riure es traslladin a la nostra vida diària.
Per a començar però, els tallers de dues hores són una eina poderosa de retrobament amb la il.lusió.

HAURIES D’ESPERAR PER TAL DE PARTICIPAR EN UN TALLER EN CAS DE:

·        Que t’acabis de sotmetre a una operació quirúrgica
·        De tenir greus dificultats respiratòries o de moviment.
·        Persones amb patologies cardíaques .


 FRASES INTERESSANTS SOBRE EL FET DE RIURE ( N’aferimem més):
"Si rius amb els altres, entres en la mateixa sintonia".
“La vida és massa seriosa per prendre-la seriosament" Oscar Wilde
“El somriure és el camí més curt entre dues persones”.
"Riure és de savis" Marc Valerio Marcial
"Per estar sa cal riure com a mínim 30 vegades al dia" Proverbi xinès
"L'efecte físic del riure arriba a tot el cos "  William Fry

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión me interesa.